Mips | sweet protection

Mips

Mips-teknologien er vitenskapelig bevist å redusere rotasjonsbevegelse ved å absorbere og endre retningen på rotasjonsenergier, og -krefter som overføres til hjernen fra skrå slag mot hodet

Redusering av rotasjonskrefter fra et slag er noe vi har fokusert på helt fra begynnelsen, ved å lage hjelmer med lite volum og en jevn overflate som har større sjanse for å skli langs bakken ved slag. I 2011 tok vi et stort skritt videre ved å være ett av de aller første hjelmmerkene som samarbeidet med Mips.

Siden den gang har vi jobbet tett sammen med et kontinuerlig fokus for å forbedre ytelsen gjennom Mips' overlegne teknologi. I dag er Mips-hjernebeskyttende teknologi implementert enten som standard eller som et alternativ på alle våre sykkel-, ski- og snowboardhjelmer.
 

Hvordan Mips fungerer i en sykkelhjelm

Hvordan Mips fungerer i en snøhjelm

Slik fungerer Mips:

I en hjelm med MipsBrain Protection System (BPS) er skallet og foringen avskilt med et lavfriksjonslag. Når en hjelm med Mips Brain Protection System utsettes for slag fra en skrå vinkel, gjør laget med lav friksjon at hjelmen glir i forhold til hodet. Mips BPS er konstruert slik at hjelmene gir ekstra beskyttelse mot rotasjonsbevegelse.

Rotasjonsbevegelse er en kombinasjon av rotasjonsenergi (vinkelhastighet) og rotasjonskrefter (fra vinkelakselerasjon) som både påvirker hjernen og øker risikoen for både små og store hjerneskader. Mips BPS er vitenskapelig bevist å redusere rotasjonsbevegelse når den implementeres i en hjelm, ved å absorbere og omdirigere rotasjonsenergien og -kreftene som overføres til hjernen.
 

Mips Bike hjelm

Mips Snow hjelm

Mips er basert på virkeligheten

Mips er konstruert for å håndtere det som skjer når du faller. Når du faller, i det virkeligheten liv, treffer hodet ditt vanligvis bakken med en skrå vinkel, slik at hodet får en spinnbevegelse som kan føre til belastninger på hjernen. Ulykkesstatistikker bekrefter dette. I standard hjelmtester slippes hjelmen derimot rett ned på en flat overflate. Denne testen er nyttig for å måle presise vertikale påvirkninger, men langt dårligere for å måle det mer realistiske scenariet der slaget kommer fra skrå vinkel.
 

Mips etterligner menneskekroppen

Utviklingen av Mips er basert på årevis med studier av den menneskelige hjernens biomekaniske egenskaper. Hjernen er omgitt av cerebrospinalvæske som beskytter den ved å la den skli når den blir utsatt for et skrått slag. I en etterligning av cerebrospinalvæsken, legger Mips til et lavfriksjonslag som muliggjør en relativ bevegelse på 10-15 mm mellom hodet og hjelmen i alle retninger.
 

 Hvordan virker Mips ?

Mips fungerer ved å installere et tynt (0,5–0,7 mm), ventilert og tilpasset lavfriksjonslag inne i hjelmforingen. Laget holdes på plass av en konstruksjon med komposittankre som kan bøyes i alle retninger. Disse ankrene holder laget på plass rundt hodet, men tillater allikevel en liten bevegelse som svar på slag fra skrå vinkel. Denne lille bevegelsen fra Mips (10–15 mm) i forhold til hjelmen i det korte påvirkningsøyeblikket fra et skrått slag (3–10 millisekunder), gjør det mulig for hodet å fortsette i den retningen det opprinnelig beveget seg. Dette betyr at en del av rotasjonskreftene og -energiene som virker på hodet ved slag, omdirigeres og spres utover takket være det store lavfriksjonslaget, i stedet for å bli overført til hjernen. Siden det er tynt, lett og integrert i hjelmens eksisterende ventilasjon blir det sjelden merket av brukeren, selv over lang tids bruk.
 

Mips er vitenskapelig testet og bevist

Mips har utviklet seg gjennom studier og testing i Sverige siden 1996, utført av noen av verdens ledende forskere innen biomekanikk og nevrovitenskap ved KTH Kungliga Tekniska högskolan og Karolinska Institutet i Sverige. De to universitetene opprettet en felles avdeling som heter Neuronik.

Mips sprang ut fra et forskningsprosjekt ved Neuronik som også førte til utvikling av en hjelmtestrigg for slag fra skrå vinkel. Et Hybrid III prøvedukkehode, spesialkonstruert for å måle kompleks lineær og roterende kinematikk som oppstår i hodet fra et slag, festes i en hjelm som plasseres på en ramme. Rammen er festet til to søyler og beveger seg med minimal friksjon i vertikal retning. Hjelmen treffer en ambolt i 45 graders vinkel. Inne i prøvedukkehodet er det montert et system med ni akselerometre.  

Med denne metoden er det mulig å måle lineære akselerasjoner i alle retninger og rotasjonsakselerasjoner rundt alle akser. Heldekkende motorsykkelhjelmer og andre sportshjelmer har blitt testet i denne typen skrå testrigg. I tillegg til den skrå slagtesten har Mips tilgang til en avansert finitt elementmodell av hode og nakke som kan brukes til skadeforutsigelse ved simulering av slag. Denne datamodellen ble utviklet ved KTH og arbeidet fortsetter med å videreutvikle modellen, som brukes til å teste og optimalisere de beskyttende egenskapene til hjelmer med Mips.
 

Mips-teknologi-logo på hjelm fra Sweet Protection

FAQ

Hva er Mips?

Mips-systemet er konstruert for å beskytte mot rotasjonsbevegelsen (eller kinematikk) som overføres til hjernen fra skrå slag mot hodet. Rotasjonsbevegelse er en kombinasjon av rotasjonsenergi (vinkelhastighet) og rotasjonskrefter fra vinkelakselerasjon, som både påvirker hjernen og øker risikoen for både små og store hjerneskader. Den ekstra beskyttelsen fra Mips har vist seg å redusere rotasjonsbevegelsen når den implementeres i en hjelm ved å absorbere og omdirigere energier og krefter som ellers overføres til hjernen.
 

Hvor kan jeg se Mips-laget?

I utgangspunktet lå Mips-laget mellom hjelmens skall og EPS-/skumhjelmfyllingen. Nyere og vanlige versjoner har Mips-laget under EPS-en, mellom hjelmen og hodet. Dette er det vanligste lavfriksjonslaget på markedet i dag.
 

Hvor kommer Mips fra og når begynte det?

I 1995 begynte den svenske hjernekirurgen Hans von Holst fra Karolinska Institutt i Stockholm å undersøke hvordan hjelmer generelt ble bygget ut fra troen på at den dårlige beskyttelsen hjelmene tilbød,' førte til konsekvenser for altfor mange mennesker som hadde fått hodeskader mens de brukte hjelmer. Hans von Holst kontaktet Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm for å starte biomekanisk forskning på skadeforebygging av hode og nakke.

Som en følge av dette begynte studenten Peter Halldin sin doktorgrad i biomekanikken rundt skader på hode og nakke, den første doktorgraden innen dette feltet. Peter Halldin begynte arbeidet fra et teknisk perspektiv, med hjelp fra Hans von Holst og hans kliniske bakgrunn, med sikte på å forstå hele bildet fra ulykke til potensiell skade.

I de første årene av forskningen analyserte Peter Halldin og Hans von Holst også behovet for et system som reduserte rotasjonsakselerasjonen på hjernen. I 1996 kom Hans von Holst og Peter Halldin sammen fram til ideen om Mips-teknologien, som etterligner hjernens eget beskyttelsessystem. Den første prototypen på en hjelm utstyrt med Mips ble testet ved University of Birmingham i 2000, og resulterte i den første vitenskapelige publikasjonen i 2001, som viste at Mips kunne redusere rotasjonsakselerasjonen betydelig.
 

Er Mips utviklet av et hjelmfirma?

Nei, Mips ble startet av vitenskapelige og medisinske forskere med en lidenskap for sikkerhet for å lage et produkt som muligens kunne gjøre hjelmer tryggere.
 

Noen sier at Mips har blitt stort bare takket være sterk markedsinnsats, er det sant?

Selv om Mips har vokst veldig fort de siste par årene, begynte det som et team av forskere med fokus på forskning og utvikling. Suksessen bak den plutselige framveksten av Mips skyldes den kontinuerlige fokuseringen på forskning, utvikling og kommunikasjon av farene for skader fra rotasjonsbevegelser.

Vi investerer i materiale som hjelper våre partnere og deres forbrukere med å forstå fordelene med Mips slik at vi forteller vår historie på best mulig måte. Dette, sammen med en økning i generell bevissthet om farene for skader fra hoderotasjon, tror vi er grunnen til at Mips har vokst de siste par årene.
 

Hvilke hjelmer kan bruke Mips? Er det bare spesielle merker som har det?

Mips er konstruert for å kunne monteres i nesten hvilken som helst hjelm på markedet. Våre ingeniører jobber tett med merkene for å produsere et lavfriksjonslag som har minimal innvirkning på hjelmens grunnleggende funksjonalitet, for eksempel ventilasjon, komfort og passform. Når det er montert i hjelmen, utfører vi på Mips en grundig og krevende testprosedyre for å sikre at hjelmen består godkjenningstestene fra Mips.. Mips har implementert lavfriksjonslag på sykkel-, snø-, motorsykkel-, motocross-, auto-, ishockey-, fotball- og militærhjelmer med godt resultat og med dokumenterte forbedringer i hodebeskyttelsen.
 

Hva er rotasjonsbevegelse?

Rotasjonsbevegelse er, i denne sammenhengen, resultatet av et slag mot hodet fra skrå vinkel. En rask, plutselig og uventet stopp vil føre til at hjernen beveger seg eller strekker seg. Dette skjer hovedsakelig på grunn av at hjernen flyter i cerebrospinalvæsken, og fordi hjernen selv har skjærkraftegenskaper som ligner på vann.  
 

Hvorfor er rotasjonsbevegelsen farlig?

Det er kjent at menneskehodet er mer følsomt for rotasjonsbevegelse enn lineær bevegelse. Sett fra en ingeniørs side, er rotasjonsbevegelse en kombinasjon av rotasjonsenergi (vinkelhastighet) og rotasjonskrefter (fra vinkelakselerasjon) som både påvirker hjernen og øker risikoen for både små og store hjerneskader.

Årsaken til at hjernen er mer følsom for rotasjonsbevegelser er at hjernen oppfører seg likt som vann eller en gel når det gjelder dens skjærkraftegenskaper. Hjernen er også, akkurat som vann, umulig å trykke sammen. Derfor vil en lineær bevegelse ikke påvirke hjernen like mye som en rotasjonsbevegelse.  
 

Hvordan påvirker rotasjonsenergien hjernen?

Flere forskere har knyttet alvorlige hjerneskader som diffus aksonal skade og subduralt hematom til rotasjonsbevegelser som overføres til hjernen fra skrå slag. Mild traumatisk hjerneskade eller hjernerystelse antas også å være forårsaket av rotasjonsbevegelse.  
 

<

Athletes

Aksel Lund Svindal

Møt Aksel Lund Svindal, Olympisk mester som bruker Volata-hjelm fra Sweet Protection

Read more

Athletes

Leo Slemett

Leo Slemett er en fransk skikjører som er født i hjertet av Alpene: Chamonix-Mont-Blanc. Tre år gammel begynte Leo å stå på ski, og han drev med alpint frem til tolvårsalderen.

Read more

Tech

Hjelmteknologi

En grunnleggende faktor i filosofien bak hjelmene våre er det faktum at den ultimate hjelmen befinner seg i skjæringspunktet mellom støtbeskyttelse i verdensklasse, lite volum og lav vekt. 

Read more